2 Eito NAKAMURA

現チーム
京都産業大学自転車競技部

漢字名前

中村 栄杜

英語名前

Nakamura  eito

生年月日

2002/08/03

登録都道府県

熊本県

学部

経営学部

入学年度

2021年度

出身高等学校

千原台高等学校

得意種目

トラック中長距離種目

2021年度の意気込み

2021年度は更なるレベルに挑戦するという自分にとって大きな節目になるため、一年時から先輩を目標にし、大学対抗選手権自転車競技大会のオムニアム競技で入賞できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。